Gå til hovedindhold

Hvem kan melde sig ind?

Alle yngre læger med det erklærede mål at opnå urologisk speciallægeanerkendelse eller på anden vis er dedikeret til urologiske emneområder. Kan optages som fuldgyldigt medlem i YDU jævnfør selskabets vedtægter §2.

Medicinstuderende kan optages som junior-medlemmer, der kan deltage i YDU’s arrangementer, men ikke stille op til bestyrelsesposter eller stemme til generalforsamlingen ligeledes jævnfør selskabets vedtægter §2.

For opnåelse af medlemskab af YDU forudsættes medlemskab af Dansk Urologisk Selskab (DUS). Dette er ikke gældende for junior-medlemmer.

Firmaer kan også melde sig ind.

Hvordan melder jeg mig ind?

For Læger: Du skal først søge om medlemskab i DUS herefter kan du søge om medlemskab i Yngre Danske Urologer:

Indmeldelse sker via lægeforeningen hjemmeside:

Indmeldelse

For medicinstuderende: Du skal melde dig ind via dette link til lægeforeningens hjemmeside:

Indmeldelse medicinstuderende

Udmeldelse:

Man skal aktivt melde sig ud af Yngre Danske Urologer.

Dette sker via lægeforeningen hjemmeside:

Udmeldelse

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind