Gå til hovedindhold

Hvem kan melde sig ind?

Alle yngre læger med det erklærede mål at opnå urologisk speciallægeanerkendelse eller på anden vis er dedikeret til urologiske emneområder. Kan optages som fuldgyldigt medlem i YDU jævnfør selskabets vedtægter §2.

Medicinstuderende kan optages som junior-medlemmer, der kan deltage i YDU’s arrangementer, men ikke stille op til bestyrelsesposter eller stemme til generalforsamlingen ligeledes jævnfør selskabets vedtægter §2.

For opnåelse af medlemskab af YDU forudsættes medlemskab af Dansk Urologisk Selskab (DUS). Dette er ikke gældende for junior-medlemmer.

Firmaer kan også melde sig ind.

Hvordan melder jeg mig ind?

Man kan melde sig ind ved at skrive en besked med sit navn, email og bekræfte sit medlemskab af DUS i kontaktformularen.

 

Udmeldelse:

Ved udmeldelse af DUS bortfalder et eventuelt medlemskab af YDU automatisk.

Ved opnåelse af pensionsgivende slutstilling som overlæge bortfalder medlemskabet af YDU automatisk i forbindelse med førstkommende almindelige medlemsmøde. Anden udmeldelse skal ske skriftligt til YDUs bestyrelse via ydu@ydu.dk

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind