Gå til hovedindhold
ESRU

ESRU blev grundlagt i 1991 som en forening, der repræsenterer de europæiske yngre urologer. ESRU er en uafhængig organisation, der arbejder i tæt samarbejde med “European Board of Urology” (EBU) og “European Association of Urology” (EAU) vedrørende uddannelse og træning af yngre urologer.

ESRU’s bestyrelse består af to repræsentanter fra hvert land. Disse repræsentanter kaldes National Communication Officers (NCO).

Formål:

 1. At støtte den urologiske uddannelse i Europa.
 2. At arbejde tæt sammen med EBU, EAU og andre anerkendte organisationer.
 3. At udarbejde kongresser og workshops for urologer under uddannelse.
 4. At opretholde en repræsentation i EBU og i organisationer, der er involveret i den urologiske uddannelse i Europa.
 5. At støtte oprettelsen af nationale foreninger af yngre urologer i Europa.

Aktiviteter:

 1. Repræsentation af yngre europæiske urologers synspunkter, ideer og behov i de forskellige europæiske fora, såsom EBU, EAU og medicinalindustrien.
 2. Støtte af de forskellige nationale organisationer af yngre urologer, og støtte af grundlæggelse af sådanne organisationer i lande, hvor de endnu ikke findes.
 3. Indsamling af oplysninger om den nuværende uddannelsessituation for de europæiske urologiske reservelæger samt redigering af et opdateret dokument baseret på ESRU’s opfattelse af en god urologisk uddannelse.
 4. Tilrettelæggelse af udveksling mellem yngre urologer i diverse lande.
 5. Fremme kurser og undervisningsmateriale målrettet til urologiske reservelæger, gratis om muligt.
 6. Tilrettelæggelsen af det årlige internationale møde i ESRU, som er et forum for videnskabelig og social interaktion mellem yngre urologer.
 7. Samle yngre urologer, der har gensidig forskningsinteresser, faglige og/eller sociale interesser.
 8. Opretholde en opdateret hjemmeside for udbredelsen af oplysninger for europæiske yngre urologer.
 9. Formidle kontakten mellem yngre urologer eller mellem reservelæger og diverse institutioner.

Medlemmer:

Alle de europæiske lande som er medlemmer af EBU er automatisk medlemmer af ESRU.

Struktur:

Hvert land kan sende to repræsentanter (National Communication Officers – NCO’s) til ESRU’s bestyrelse. NCO’s bliver valgte af hvert lands yngre urologers organisation, med mindre landet ikke har sådan en forening. I så fald vil det nationale urologiske selskab foreslå to NCO’s.

ESRU’s bestyrelse mødes 2 gange om året. Sædvanligvis i forbindelse med det årlige EAU møde og igen ved det årlige FEBU eksamen i Prag.

Nogle  NCO’s bliver udnævnte til  “The Executive Committee”. Komiteen består af en formand, den kommende formand, en tidligere formand, en sekretær og en kasserer. De står for at organisere og koordinere aktiviteterne i ESRU. Desuden er der en Udveksling ansvarlig, en Internetsansvarlig og en Uddannelsesansvarlig.

Hjemmeside: www.esru.eu

Facebook: ESRU

x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind