Gå til hovedindhold
Program

16.30-16.45  Velkomst og introduktion

                     v. læge Majken Warming og læge Ina Borg.

                     Seneste nyt fra Ipsen

                     v. Maria Kamstrup.

 

16.45-18.45  Lokaliseret prostatacancer inkl. gennemgang af FEBU-spørgsmål

                    v. overlæge, Mads Hvid Poulsen,

                    Urinvejskirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital.

                    Der vil undervejs blive afholdt pause.

 

19.00-19.30 Let traktement på den enkelte afdeling, hvorfra oplægget følges.

 

Information om FEBU

I forbindelse med anerkendelsen som speciallæge i urologi i Danmark, findes der som sådan ingen klare krav til teoretisk viden, som skal opnås igennem den urologiske uddannelse. Dog har man i en årrække haft mulighed for at tage den europæiske urologieksamen ”Fellow of the European Board of Urology” (FEBU) omkring tidspunktet for afsluttet speciallægeuddannelse.

Niveauet, vi vil stile efter, er det, som forventes af en nyuddannet speciallæge. Er du i hoveduddan­nel­se inden for urologi, har du nu muligheden for at deltage i et kursusforløb, der i form af forelæsning­er, opgave­gennemgang og efterfølgende diskussion forbereder dig til at tage den skriftlige FEBU-eksamen, som afvik­les hvert efterår.

Med venlig hilsen                    

Yngre Danske Urologer

FEBU-ansvarlige for Vestdanmark,

Ina Borg og Majken Warming

Event dato
Sted
Virtuelt fra egen afdeling.
Link til deltagelse fremsendes til de tilmeldte efter tilmeldingsfristens udløb.
Tema
Lokaliseret Prostatacancer
Tilmelingfrist
6. oktober 2021
Sponsor
x

Om YDU

YDU - Yngre Danske Urologer

Formand: Sara Tolouee

Læs mere om foreningen her

Se resten af bestyrelsen her

Meld dig ind